کتاب کامپیوتر

كتابي در زمينه آموزش تنبور به نام “از سيم و طلا” از جهانباه رستمي و کتاب کامپیوتر مجموعه آيات كردي از كلهوري به نام “سروه” از ايران علي كرامي توسط سرانه كرمانشاه منتشر شد. انتشار سرانه در کرمانشاه دو کتاب جدید منتشر کرده است مدیر انتشارات سرانه کرمانشاه در مصاحبه با خبرنگار در کرمانشاه گفت: …

ادامه مطلبکتاب کامپیوتر