ایران در آینده پیرترین کشور جهان می‌شود

بازنشسته

[ad_1] مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به کاهش بیش از ۱۷۰ هزار نفری زاد و ولد گفته بود که جمعیت کشور در روند پیرشدن قرار دارد و نسبت سالمندان کمی بالاتر رفته است. ادامه این روند ایران را در ۳۰ سال آینده پیرترین کشور جهان خواهد کرد. «بر اساس آخرین یافته‌ها نرخ رشد جمعیت …

ادامه مطلبایران در آینده پیرترین کشور جهان می‌شود