۱۶ هزار زندانی مرخصی رفته دیگر به زندان باز نخواهند گشت

[ad_1] رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: ۱۶ هزار زندانی با مرخصی پایان حبس به زندان برنمی‌گردند. اصغر جهانگیر در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به پایان مهلت مرخصی بخشی از زندانیان مشمول بخشنامه ریاست قوه قضاییه به ارایه گزارشی از تمهیدات در نظر گرفته شده برای قرنطینه …

ادامه مطلب۱۶ هزار زندانی مرخصی رفته دیگر به زندان باز نخواهند گشت