برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس مدرک می‌گیرند

[ad_1] در واقع وقتی در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی‌شود در نتیجه با پدیده‌ای با عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد. دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی از کشف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی توسط وزارت …

ادامه مطلببرخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس مدرک می‌گیرند