برای سهام عدالت متوفیان چه اتفاقی می‌افتد؟

[ad_1] مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی از خبر داد و گفت: سهام عدالت افراد متوفیان به وراث تعلق می‌گیرد. حسین فهیمی گفت: از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افراد فوت شدند که سهام عدالت بیش از ۲۰ هزار نفر به وراث منتقل شد.وی افزود: وراث می‌توانند با …

ادامه مطلببرای سهام عدالت متوفیان چه اتفاقی می‌افتد؟