افشاگری پیرامون دست‌های پشت پرده در قرارداد خارجی‌های فوتبال

[ad_1] سرمربی اسبق استقلال خیلی صریح و شفاف درباره قرارداد‌های پرابهام خارجی‌ها توضیحاتی می‌دهد. او معتقد است حتی از داخل ایران بعضی از خارجی‌ها را برای گرفتن غرامت راهنمایی می‌کنند. گفت و گوی بی‌پرده و صریح با پرویز مظلومی. اگر این حرف‌ها را می‌خوانید، دنبال مدرک نباشید. یک چیزهایی در این فوتبال نیازی به مدرک …

ادامه مطلبافشاگری پیرامون دست‌های پشت پرده در قرارداد خارجی‌های فوتبال