تصمیم ایران درباره جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی چیست؟

[ad_1] در واکنش به تاخیر طرف اوکراینی، ایران احتمالا جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه ارسال می‌کند. در واکنش به تاخیر طرف اوکراینی، ایران احتمالا جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه ارسال می‌کند. مقامات ایرانی در واکنش به تاخیر طرف اوکراینی در پاسخ به پیشنهاد ایران درخصوص جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی و همچنین …

ادامه مطلبتصمیم ایران درباره جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی چیست؟