آمادگی جهت مبارزه با ملخ صحرایی در ایران

[ad_1] فائو اعلام کرد: بخشی از کمک‌ها و پشتیبانی‌های ارائه شده به ایران جهت کنترل ریزش ملخ صحرایی، اولین محموله از تجهیزات لازم برای کنترل این آفت را به سازمان حفظ نباتات ایران تحویل داد. به نقل از دفتر نمایندگی فائو در ایران، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به عنوان بخشی از کمک‌ها …

ادامه مطلبآمادگی جهت مبارزه با ملخ صحرایی در ایران