استفاده از ماسک در اتوبوس‌ها اجباری است

 استفاده مسافران از ماسک در اتوبوس اجباری است 

[ad_1] ترفع مجدداً بر لزوم استفاده مسافران از ماسک در اتوبوس تاکید کرد و گفت: همانطور که بار‌ها اعلام کرده ایم، استفاده همه مسافران از ماسک در ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اجباری است. مهندس محمود ترفع با تاکید بر اثبات تأثیر ماسک در جلوگیری از انتقال ویروس کرونا به ویژه در محل‌های تجمع افراد، افزود: به همین دلیل، …

ادامه مطلباستفاده از ماسک در اتوبوس‌ها اجباری است