کارت هوشمند ملی ۱۰ میلیون نفر هنوز صادر نشده است

[ad_1] کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک است و قرار است بسیاری از خدمات با آن ارائه شود، اما بسیاری از متقاضیان با گذشت نزدیک به دو سال از تکمیل مراحل ثبت‌نام، موفق به دریافت این کارت نشده‌اند. در عمل روند دریافت کارت هوشمند ملی طولانی شده  و متقاضیان را با …

ادامه مطلبکارت هوشمند ملی ۱۰ میلیون نفر هنوز صادر نشده است