درآمد ایرانی‌ها طی ۸ سال گذشته چقدر شد؟

[ad_1] منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: در سال ۱۳۸۳، پنجاه و هفت میلیون ریال درآمد سرانه ایرانیان بود و تا سال ۱۳۹۰ افزایش داشت و به حدود ۷۵ میلیون ریال رسید و سپس این رقم کاهش یافت و در سال ۱۳۹۷ به ۵۳ و در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰ میلیون ریال رسید. …

ادامه مطلبدرآمد ایرانی‌ها طی ۸ سال گذشته چقدر شد؟