۸ درصد درآمد‌ها مالیات است

۸ درصد درآمد‌ها مالیات است

[ad_1] رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: به طور میانگین حدود ۸ درصد کل درآمد‌های مردم کشور، مالیات است؛ این رقم در کشور‌های پیش رو، ۳۰ درصد است. «امیدعلی پارسا» با حضور در برنامه «نگاه یک» افزود: اکنون در کشورمان ماهانه حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان، کل مالیات‌هایی است که به روش‌های گوناگون، وصول …

ادامه مطلب۸ درصد درآمد‌ها مالیات است