نحوه برگزاری امتحانات دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی

نحوه برگزاری امتحانات دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی

[ad_1] معاون دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نحوه برگزاری امتحان در دانشگاه‌های تهران و البرز مشخص شده است، گفت: سه مرکز دانشگاهی به عنوان محل برگزاری امتحان در شهرستان‌ها تعیین شده است. آقای سعید حبیبا درخصوص مسائل مورد بحث در جلسه اخیر دبیران مناطق ده‌گانه و معاونان دانشجویی دانشگاه‌های منطقه یک، افزود: در …

ادامه مطلبنحوه برگزاری امتحانات دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی