افزایش ۲۶ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان

افزایش 26درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان

[ad_1] انصاری گفت: حداقل حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از ۴۹۰ هزار تومان در سال ۹۲ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است. جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی  در دیدار با معاون اول رئیس جمهور، به ارائه گزارشی از اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور …

ادامه مطلبافزایش ۲۶ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان