فکری نکنیم، ایران پیرترین کشور جهان می‌شود

[ad_1] ایرانیان سالانه در حال پیر شدن هستند بطوریکه ۲۰ سال بعد، از پیرترین کشور‌ها محسوب شده و در ۳۰ سال آینده پیرترین کشور جهان خواهند بود. تصور اینکه در این مدت کوتاه چه اتفاقی برای مردم می‌افتد بسیار تلخ است و حتما تلخ‌تر از پاندُمی کروناست. پروفسور محمد اسماعیل اکبری استاد و رئیس مرکز …

ادامه مطلبفکری نکنیم، ایران پیرترین کشور جهان می‌شود