بررسی مجدد افزایش مستمری بازنشستگان در شورایعالی کار

[ad_1] هیات رئیسه کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و کانون پیشکسوتان با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دیدار کردند. در این دیدار نمایندگان بازنشستگان بر ضرورت تأمل در تصویب افزایش حقوق سال جاری در شورایعالی کار تاکید کردند که مورد تایید وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز قرار گرفت. همچنین به مدیرعامل سازمان …

ادامه مطلببررسی مجدد افزایش مستمری بازنشستگان در شورایعالی کار