آلودگی هوا tagged posts

هوای تهران الوده است

[ad_1]

در برخی ساعات امروز کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده می‌شود.

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۴ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است‌.

البته این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۰۴ قرار داشت و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم بود.

امروز نیز در برخی ساعات کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم می‌شود.

تهران از ابتدای سال، ۱۵ روز هوای پاک و ۶۴ روز هوای قابل قبول و ۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است...