پیستون چیست ؟

به جهت دوری از زدن پیستون در بخش اعظمی از موتور ها از پیستون هایی به کارگیری می شود که گژن پین آنها اندکی بیرون از مرکز است.این خارج از مرکزی به طرف دامنه پیستون است که منزله تراز فشار گیر کلیدی (شکل ۱۰) عمل می کند. نصیب بالای میله اتصال که به پیستون محکم شده میباشد ، انتهای ریز نامیده می شود. سیتروئن او‌لین کمپانیای بود که همین سیستم را نوآوری کرد. فشار و مقدار همین روغن نشاندهنده دشواری سیستم تعلیق ماشین می باشد که یک سوپاپ الکتریکی آن را تهیه و تنظیم میکند. به گزارش وبسایت ماشین ، این عضو متحرک که یک سر آن داخل محوطه سیلندر است و از تحت به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون نام دارد. همین نیرو از طریق شاتون به میللنگ منتقل شده و به وسیله آن به نیروی چرخشی تبدیل میشود. روغنی که بر روی سینی کارتر میریزد ناشی از همین مبادرت است. در همین سیستم و در باطن سیلندرها، روغنی استعمال می گردد که حاوی تکههای کوچک آهن است. در این مدل سیستم تعلیق اتومبیل چرخها دارای امداد یک میله افقی به هم متصل میشود. فساد حلقه : فرسایش مهره رینگ، سرریز شدن سوخت، صاف شدن رینگ و مشکلات موجود در مونتاژ نخستین مواردی هستند که سبب ساز آسیب دیدن رینگ میشود. ماشین های امروزی عمدتا کلیدی مقادیر متعددی بوش و پیستون و سیلندر هستند که تعداد همین قطعهها منجر ارتقا توان و گیرایی ماشین می‌شود و این استدلال نیز سبب ساز ارتقاء با آنان شدهاست. پیستونهای دو زمان معمولا برای موتورسیکلتها و پیستونهای چهارزمانه در اتومبیل های سواری و سبک مورداستفاده قرار میگیرد؛ برای اینکه عملکرد موتور مطلوب باشد بایستی ترازو و وزن پیستونها را یکسان در حیث گرفت تا موتور دچار لرزش نشود. این سیستم مدتاست که به دلیل عملکرد ضعیف در pistol 9mm خودروها استفاده نمیشود. به جز سیستم مک فرسون و سیستم حناغی دوبل، باقی مواردی که ذکر شد یا دیگر استعمال نمی‌شود یا این که بهندرت در خودرویی چشم میشود. در این سیستم، چهار میله به شاسی و بدنه ماشین وصل میگردد که محورها و وزن اتومبیل را در دست گرفتن میکنند. پس بایستی بتواند این حرارت شدید را کنترل کند اگر چه که موتورهای فراوان کار کشته و قدرتمندی هستند که حرارت بسیار زیادتری را ایجاد مینمایند . از طرفی نیز ممکن می باشد رینگ بصورتی قفل شود که موجب ایجاد خط و خش و فرسایش در دیواره سیلندر گردد که در ارتفاع روزگار سبب به تحمیل هزینه های مضاعف به صاحبان خودرو می شود. موتور ها بر اساس شیوه چیدمان به دو گونه خطی و V شکل تقسیم می شوند . سیستم تعلیق یک‌سری اتصاله مشتق از سیستم دو جناغی است، اما جناغها در این سیستم به هم متصل نیستند. یک پیستون بی آلایش اساسی مسافت 0.1 میلی متر (0.004 اینچ) در میان خویش و دیواره لوله سیلندری است، این به میزان عرض موی انسان است. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه پیستون هوندا ۱۲۵ بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter