وظایف مشاور حقوقی

با حقوق بشر می توانید از حرفه وکالت مشاور حقوقی لینک سایت ، قاضی یا دفتر اسناد رسمی استفاده کنید. با مراجعه به این موارد ، می توانید از دست دادن مشاوره حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی خودداری کنید. در مورد ویژگی های مشاوره حقوقی بیشتر بخوانید.
چه کسی مشاور حقوقی است و وظایف وی چیست؟

آزمون مشاور حقوقی

فارغ التحصیلان حقوق در تمام سطوح می توانند به عنوان مشاور حقوقی در شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی فعالیت کنند. این افراد می توانند در مناطق زیر فعالیت کنند:

1. امور پیمانکاری
با توجه به قراردادهایی که شرکتی که مشاور حقوقی در آن فعالیت می کند ، یکی از طرفین است ، مشاور حقوقی مطالعات لازم را انجام می دهد و نکات مهم را بیان می کند؛ این فرد همچنین بعضی اوقات مسئول پیش نویس قراردادها است. بعضی اوقات در برخی از شرکت ها قراردادها فقط با تأیید و امضای مشاور حقوقی نهایی می شوند.

تفاوت کانون وکلا با مشاوران حقوقی

۲. دادخواهی
شرکتها ممکن است در طول تصدی خود درگیر پرونده های مختلفی باشند که در آن یا نقش بازی می کنند (دادخواه) یا نقشی را ایفا می کنند (شخصی که علیه آن پرونده تشکیل شده است). بعضی اوقات شرکتها از مشاوران حقوقی خود به جای پیمانکاری برای وکالت در این دادخواستها استفاده می کنند تا صورتهای لازم را تهیه کنند مشاور حقوقی یا در صورت داشتن مجوز برای اجرای قانون ، به عنوان وکیل شرکت عمل کنند.

در این راستا ، پرداخت در عمل به دو روش انجام می شود: بعضی اوقات مشاور حقوقی برای قبول نمایندگی در دعاوی حقوقی ، بیشتر از هزینه ساعتی تعیین شده در قرارداد خود را دریافت نمی کند ، و گاهی اوقات مبلغ یا درصد بالاتری را به عنوان وکلا عادی دریافت می کند. البته در حالت اول ، این شرکت مسئولیت مشاور حقوقی هزینه تمبر درج شده به وکالت را بر عهده دارد.

مشاور حقوقی خانواده

اصطلاح دیگری برای نمایندگی قانونی وجود دارد. نماینده حقوقی فارغ التحصیل رشته حقوق است که در یک شرکت مشاور حقوقی یا سازمان دولتی استخدام شده است و بیش از دو سال در آن سازمان کار کرده است. در این حالت ، بدون وکالت ، وی همچنین می تواند به عنوان نماینده قانونی در دعاوی آن شرکت یا سازمان حضور مشاور حقوقی داشته باشد و تا حدی نقش یک وکیل را ایفا کند. همانطور که گفته شد یک نماینده قانونی باید دارای صلاحیت هایی باشد که برای مشاور حقوقی ضروری نیست. تفاوت مهم دیگر این دو در این است که یک مشاور حقوقی در صورت داشتن مجوز ، می تواند وکیل باشد. در حالی که یک نماینده قانونی نیازی به مجوز ندارد و فقط با ارائه نامه معرفی از شرکت یا سازمان می تواند در دادگاه شرکت کند.

مشاوره حقوقی کار

3. امور تحقیقاتی
گاهی انجام تحقیقات یکی از وظایف یک مشاور حقوقی است. این کار برای اداره شرکت یا حل مشکلات آن انجام می شود. برای این کار ، مشاور حقوقی ابتدا یک مطالعه حقوقی را در مورد موضوع انجام می دهد و سپس گزارشی یا پیشنهاداتی را ارائه می کند. بعضی اوقات تحقیقات به خصوص در سازمانهای دولتی می تواند از طریق تشریفات لازم منجر به پیشنهاد مشاور حقوقی لایحه جدید یا تغییر و تفسیر قوانین موجود شود.