هشت دستورالعمل‌های قانونی از لباس مرد آهنی

ولی مرد عنکبوتی آن قدرها نیز در دنیای سینمای مارول اسیر نمیماند و می تواند به تنهایی از پس خودش بر آید، اگر‌چه اشارات فیلم به دیگر داستانهای مارول نیز خالی از خوبی نیست. جدید ترین فیلم مرد عنکبوتی اگر چه یک فیلم مستقل ابر قهرمانی به حساب میآید البته انتها دهنده آخرین فاز سینمای مارول میباشد که اصلی اونجرز: پایانبازی منتظر پایان بندی به جهت آن بودیم. اگرچه که مجموعه مارول به این معنی که فرد کوین فاگی مسئول دنیای سینمای مارول آن قدر کاردان میباشند که بتوانند محصولی خوش آب و رنگ به مخاطب تحویل دهند که خیلی از باطنش چیزی پیدا نباشد. لباس مرد عنکبوتی و مجهز شدن آن به تکنولوژیهای استارک میباشد که نیز از نظر بصری جذاب است و نیز متنوع است. البته آیا چنین است و مرد عنکبوتی جدید آن قدر جاذبه داراست که سپس از سالها نیز بتواند مردم را مشغول کند. ولی هنگامی کلام از سینما به میان میآید مطمئنا دو فیلم آخر مرد عنکبوتی در علیه دو قسمت نخستین ساخته شده توسط سم ریمی خیلی حرفی برای گفتن از نظر کشش داستانی ندارد. ظاهرا هدفش همین تکنولوژی استارک بوده که به دست میآورد و حال میخواهد جایگزینی به جهت مرد آهنی باشد. یکی از از شیوه هایی که می توان به امداد آن همین لباس را تهیه و تنظیم کرد، بها لباس مرد عنکبوتی سیاه می باشد. پیچ و کولاو: کلاه محلی کردها را که طبق معمول زنان کرد آن را حیاتی توجه و ظرافت خاصی و اصلی نقش و نگارهایی بر جایی باقیمانده از فرهنگ اصیل کردی میبافند طبق معمول به رنگهایی سیاه و سپید و به دو شکل کلاه بلند و تخت بافته میشود و در دست مصرفکنندگان قرار می‌گیرد البته سازه به گفته پیشینیان و به اعتقاد آن‌ها مرد نباید لباس مرد آهنی حضور سرش برهنه باشد. ترتیب فیلم های مارول را با فیلم ثور دنیای سیاه ادامه دهید. تبدیل شدن پیتر به گرد و غبار در انتقام جویان: جنگ ابدیت (بهترین کمیک های انتقام جویان)، به تیتر یک عدد از غم انگیزترین لحظات تاریخ دنیای سینمایی مارول ثبت خواهد شد. اگر از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد لباس مرد آهنی ذوالفقار لطفا از ورقه ما بخواهید.

دیدگاهتان را بنویسید