روزنامه‌های یکشنبه، ۱۸ خرداد ۹۹

[ad_1]

کیهان: فصل جابجایی مستاجران و لجام گسیختگی بازار اجاره بها، همشهری: رسیدگی منصفانه به جرائم سیاسی، جام جم: سبقت کرونا از طرح ترافیک.

[ad_2]

Source link